Hoe wordt glaucoom behandeld?

Als de diagnose van glaucoom wordt gesteld of als er een sterke verdenking bestaat dat glaucoom zich zal ontwikkelen, zijn er verschillende behandelingsmogelijkheden.

Elke vorm van behandeling zal tot doel hebben om de oogdruk te verlagen en zo de verdere ontwikkeling van glaucoom tegen te gaan.

Het is echter niet mogelijk om het verlies van perifeer zicht dat men heeft opgelopen, indien de glaucoom niet tijdig werd ontdekt, opnieuw ongedaan te maken.

Oogdruppels

In de meeste gevallen zal met behulp van oogdruppels de oogdruk voldoende verlaagd kunnen worden om op die manier de verdere ontwikkeling van glaucoom te stoppen. Er bestaan verschillende soorten van oogdrukdalende oogdruppels, elk met hun eigen werking en ook hun mogelijke bijwerkingen.

Meestal zal een proefbehandeling met druppels uitwijzen of deze de oogdruk voldoende doen dalen en of ze goed worden verdragen. Soms zijn meerdere proefbehandelingen nodig of moeten meerdere druppels in combinatie worden gebruikt  om tot een doeltreffende behandeling te komen die door de patiënt goed wordt verdragen.

Laserbehandeling

Door middel van laserstralen kan de werking van de afvoerkanaaltjes verbeterd worden, zodat er meer kamervocht wordt afgevoerd. Deze behandeling, laser trabeculoplastie genaamd, kan worden uitgevoerd in combinatie met het gebruik van oogdruppels of wanneer de oogdruppels onvoldoende effect hebben op de oogdruk. Deze laserbehandeling gebeurt op ambulante wijze en houdt geen risico's in voor het zicht. Meestal is het effect van deze behandeling slechts tijdelijk (maximum enkele jaren).

Een laser trabeculoplastie mag niet verward worden met de laser iridotomie, de laserbehandeling die wordt uitgevoerd ter preventie van gesloten hoek glaucoom.

Operatie

Wanneer het glaucoom reeds te ver gevorderd is en oogdruppels of een laserbehandeling onvoldoende effect hebben, kan een operatieve ingreep noodzakelijk zijn om het zicht te redden. Er bestaan verschillende soorten van oogdrukdalende operaties, die echter allemaal tot doel hebben om het kamervocht beter af te voeren en zo de oogdruk te doen dalen.

Een oogdrukdalende operatie gebeurt meestal onder lokale verdoving. Zoals bij elke operatie, kunnen er zich complicaties voordoen (bijvoorbeeld infectie, versneld ontwikkelen van cataract, verlies van gezichtsvermogen).

Het effect van een glaucoomoperatie op de oogdruk is meestal voor meerdere jaren. Slechts zelden moet een nieuwe operatie worden uitgevoerd.

 

Contact & locatie

Taxanderlei 13
2900 Schoten

Tel.: 03 658 80 87
zeyen.cosemans@skynet.be

Routebeschrijving

Afspraak maken

Maand-dinsd-donderd-vrijd : van 8.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 18.00u

Op andere momenten wordt u voortgeholpen via een telesecretariaat.

U kan ons online bereiken via Contact