Diabetes en het oog

Als gevolg van suikerziekte of diabetes mellitus kunnen er beschadigingen ontstaan inwendig in het oog. Zonder onmiddellijk het zicht aan te tasten, kunnen er afwijkingen zijn op het netvlies. Men noemt dit diabetische retinopathie. Wanneer deze afwijkingen niet tijdig worden ontdekt en behandeld, kan blindheid het gevolg zijn.

Wat is diabetische retinopathie?

Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte waarbij er veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies. De wand van deze kleine bloedvaten zal veranderen, waardoor lekkage van vocht en bloed optreedt (exsudatieve maculopathie en/of retinopathie). Daaropvolgend kan er nieuwe bloedvaten gevormd worden (proliferatieve retinopathie). Deze nieuwe bloedvaatjes zijn erg broos en kunnen gemakkelijk bloedingen geven in het glasvocht binnenin het oog.

Hoe vaak moet men diabetische retinopathie controleren?

Het risico op het krijgen van diabetische retinopathie stijgt met de tijd dat suikerziekte bestaat. Omdat het mogelijk is al geruime tijd aan suikerziekte te lijden zonder dat men daar iets van heeft opgemerkt, is het verstandig om de ogen te laten controleren zodra er suikerziekte is vastgesteld.

Het algemeen aanvaard advies is deze controle jaarlijks te herhalen, ook als u geen oogklachten heeft. Er kunnen immers afwijkingen optreden in de ogen die (nog) geen klachten geven op het zicht, maar wel behandeld moeten worden om verdere beschadiging te voorkomen.

Verloop van het oogonderzoek

Bij het onderzoek door de oogarts wordt de pupil meestal met druppels verwijd, zodat het volledige netvlies goed kan worden onderzocht. Deze oogdruppels maken het zicht tijdelijk waziger, zodat men nadien niet zelf met de wagen mag rijden.

Als er verdachte afwijkingen worden gevonden, kan het noodzakelijk zijn netvliesfoto's te maken (fluorescentie-angiografie). Hierbij wordt een speciale kleurstof, fluoresceïne, in de arm gespoten. De kleurstof verplaatst zich via de bloedbaan binnen enkele seconden naar de bloedvaten van het netvlies. Met behulp van een digitale camera, uitgerust met speciale filters die de kleurstof doen oplichten kan de oogarts dan eventuele abnormale of lekkende bloedvaten aantonen.

Soms kan men een beetje misselijk worden wanneer de kleurstof de maag passeert.

Na het onderzoek kleurt de urine en de huid geel gedurende enkele uren.

Er zal ook een OCT (Optische Coherentie Tomografie) worden uitgevoerd. Dit is een soort echografie die gebruikt maakt van lichtgolven ipv. geluidsgolven zoals bij een klassieke echografie. Met dit onderzoek worden er fijne doorsneden gemaakt doorheen de macula om zo afwijkingen zoals maculair oedeem (vochtopstapeling) of maculaire tractie op te sporen.

Behandeling

Wanneer er afwijkingen op het netvlies worden vastgesteld, kan een laserbehandeling in een groot aantal gevallen een verdere achteruitgang van het zicht stoppen of vertragen. Bij een dergelijke laserbehandeling worden laserstralen op het netvlies gericht. In geval van een diabetische maculopathie (aantasting van de macula) is het mogelijk op deze wijze de lekkende bloedvaten dicht te branden. Een dergelijke laserbehandeling duurt meestal een tiental minuten.

Wanneer er echter nieuwe bloedvaatjes zijn gevormd (proliferatieve diabetische retinopathie), moet vrijwel het hele netvlies met laserstralen worden behandeld. Deze behandeling is veel uitgebreider dan de eerstgenoemde en zal meestal in meerdere keren moeten gebeuren. Als voorbereiding op een laserbehandeling, wordt de pupil opnieuw door middel van druppels verwijd en worden er ook verdovende oogdruppels ingebracht. Na de laserbehandeling is er een tijdelijke verblinding. Het is dus absoluut tegenaangewezen na dergelijke laserbehandeling zelf met de wagen te rijden.

Als er een bloeding is opgetreden in het glasvocht, kan soms een laserbehandeling of een behandeling met bevriezing (cryotherapie) helpen om de abnormale bloedvaten, die de bloeding hebben veroorzaakt, te doen verdwijnen. Als de bloeding hiermee niet voldoende opklaart of als de proliferatieve diabetische retinopathie te ver gevorderd is, kan een vitrectomie worden uitgevoerd. Bij deze operatie wordt het glasvocht verwijderd en wordt, naargelang de bevindingen tijdens de operatie, het netvlies aanvullend met laserstralen behandeld.

In het geval van een diabetische maculopathie wordt tegenwoordig, naast laserbehandeling, ook vaak een intravitreale injectie gegeven. Dit is een inspuiting in het oog van een geneesmiddel (corticosteroid of anti-VEGF) aangeraden dat het maculair oedeem (vochtopstapeling door lekkende bloedvaatjes) zal doen verminderen (uitleg over intravitreale injecties kan u terugvinden in het hoofdstuk over LMD).

Contact & locatie

Taxanderlei 13
2900 Schoten

Tel.: 03 658 80 87
zeyen.cosemans@skynet.be

Routebeschrijving

Afspraak maken

Maand-dinsd-donderd-vrijd : van 8.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 18.00u

Op andere momenten wordt u voortgeholpen via een telesecretariaat.

U kan ons online bereiken via Contact