+32 (0)3 658 80 87 | info@oogartsenpraktijkschoten.be Afspraak maken

Wat is Refractieve Chirurgie?

Refractieve chirurgie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten oogoperaties die als doel hebben de patiënt zo onafhankelijk mogelijk te maken van zijn bril of contactlenzen.

Om dit doel te bereiken moet het brekend of focuserend vermogen van het oog veranderen. Dit kan door middel van een laseroperatie (Femto-Lasik of PRK) of een lensoperatie (refractieve lensimplant of refractieve lensextractie).

Refractieve chirurgie

Een scherp zicht wordt enkel verkregen als het beeld dat ons oog binnenkomt perfect wordt gefocust op het netvlies. 
Bij een refractie afwijking is de het brekend vermogen van het hoornvlies of de lens niet in verhouding met de lengte van de oogbol zodat de beelden voor of achter het netvlies worden gefocust en er zich geen scherp beeld vormt. Om toch scherp te kunnen zien is het dragen van een aangepaste bril of contactlenzen noodzakelijk.

De afwijkingen die kunnen behandeld worden door middel van refractieve chirurgie zijn:

  • myopie (bijziendheid)
  • hypermetropie (verziendheid)
  • astigmatisme (onregelmatige kromming van de cornea)
  • presbyopie (ouderdomsverziendheid).

Bij myopie of bijziendheid wordt een beeld in de verte gefocust vóór het netvlies. Dit komt omdat de oogbal te lang is of het brekend vermogen van het oog te sterk. Myopen hebben een verminderd zicht in de verte, maar kunnen kortbij alles scherp zien zonder bril. Voor een optimaal vertezicht dragen myopen een bril of contactlenzen met een negatieve waarde die een goede focus geven van het beeld op het netvlies.

Bij hypermetropen of verzienden wordt het beeld gefocust achter het netvlies omdat de oogbol te kort is of het brekend vermogen van het oog te zwak. Hypermetropen kunnen enkel een scherp beeld hebben door inspanning van de spieren rondom de ooglens. Wanneer deze oogspieren onvoldoende worden gebruikt of met de leeftijd aan kracht verliezen, worden de beelden, vooral die van kortbij, onscherp en kan er vermoeidheid of hoofdpijn ontstaan. Hypermetropen dragen een bril of contactlenzen met een positieve sterkte die een goede focus geven op het netvlies.

Astigmatisme is een refractieafwijking waarbij beelden worden gefocust op twee verschillende plaatsen als gevolg van een ongelijke kromming van de cornea. Hierdoor zijn beelden van veraf én kortbij onscherp en wat uitgevaagd, soms zelfs ronduit scheef. Astigmatisme kan voorkomen in combinatie met bijziendheid of verziendheid en kan zowel aangeboren zijn als op latere leeftijd ontstaan. Het wordt gecorrigeerd door een cylindersterkte in de brilglazen of door middel van torische contactlenzen.

Presbyopie of ouderdomsverziendheid is de refractieafwijking waarbij men moeite krijgt om de beelden kortbij goed te focussen. Dit is het gevolg van het natuurlijke verouderingsproces, waarbij de elasticiteit van de lens en de spieren rondom de lens verzwakt. Presbyopie begint meestal rond de leeftijd van 40 jaar. Presbyopie wordt gecorrigeerd met een leesbril of een leesadditie bovenop de sterkte voor ver.
Refractieve chirurgie biedt de mogelijkheid om het brekend vermogen van het hoornvlies of de lens te optimaliseren en zo de nood aan een bril of contactlenzen maximaal te elimineren.

Bij refractieve laserchirurgie (Femto-lasik en PRK) zal de laserstraal de kromming van de cornea afvlakken (in het geval van myopie en/of astigmatsime) of net steiler maken (in het geval van hypermetropie) en zo het brekend vermogen van de cornea wijzigen.

Bij refractieve lenschirurgie zal de lensimplant die in het oog wordt ingebracht de werking van de bril of contactlens overnemen. Presbyopie wordt gecorrigeerd door het gebruik van een multifokale lensimplant.