+32 (0)3 658 80 87 | info@oogartsenpraktijkschoten.be Afspraak maken

Refractieve Laser Chirurgie

Refractieve laser chirurgie is de opvolger van de alom gekende “krasjes” techniek en maakt gebruik van de Excimer laser, die veel accurater en veiliger is.

De Excimer laser kan heel precies weefsel van de cornea doen verdampen waardoor haar kromming zal wijzigen. Bij myopie en astigmatisme wordt het hoornvlies hierdoor afgevlakt en bij hypermetropie wordt het net krommer gemaakt.

Er bestaan twee types van refractieve laserchirurgie : PRK (PhotoRefractieve Keractectomie) en Femto Lasik. 

Vooronderzoek

Om na te gaan of u een geschikte kandidaat bent voor refractieve laserchirurgie is een grondig en uitgebreid vooronderzoek noodzakelijk. Bij dit vooronderzoek wordt naast de controle van de sterkte van de ogen ook een volledig klinisch onderzoek uitgevoerd, een topografie van de cornea en  een Wavefront analyse.
Omdat contactlenzen de kromming van de cornea en dus ook de brilsterkte beïnvloeden, is het noodzakelijk zachte contactlenzen één week uit te laten en harde contactlenzen twee weken.
Mogelijks zal ook de pupil moeten vergroot worden, zodat u enkele uren waziger ziet en niet zelf met de wagen kunt rijden
Femto Lasik is tot op heden de meest nauwkeurige lasertechnologie om refractie afwijkingen te behandelen. Het laat toe om uiterst precies, snel en pijnloos in 98% van de behandelingen de vertecorrectie overbodig te maken.

Bij femto Lasik worden twee types van laserchirurgie gecombineerd. De femto laser maakt eerst een microscopisch flapje in het hoornvlies, waarna dit wordt omgeklapt en de Excimer laser de eigenlijke refractie afwijking behandelt. Nadien wordt het flapje opnieuw op zijn originele plaats terug gelegd.

Femto Lasik biedt het grote voordeel van een snel resultaat (vaak de dag zelf) en een pijnloos herstel.

Hierdoor kan men zeer snel de gewone dagelijkse activiteiten verder zetten.

PRK (PhotoRefractieve Keratectomie) is de oorspronkelijke en nog steeds zeer betrouwbare vorm van refractieve laserchirurgie. Bij PRK wordt de bovenste epitheelcelllaag van de cornea met een fijn borsteltje verwijderd. Nadien wordt door middel van de Excimer laser de refractie afwijking behandeld.

PRK wordt vooral toegepast bij patiënten die geen geschikte kandidaat zijn voor een Femto Lasik bijvoorbeeld wanneer de cornea te dun is.

Omdat de cornea enkele dagen tijd nodig heeft om te herstellen, is deze techniek qua genezing minder comfortabel dan de Femto Lasik. Het resultaat van de behandeling is echter gelijkwaardig aan die van de Femto Lasik.

Verloop van de ingreep

De ingreep wordt uitgevoerd in de oogheelkundige laserkliniek in Deurne, in een steriele operatiezaal en met de hulp van een technisch assistente en een verpleegkundige. De ingreep gebeurt onder lichte sedatie en druppelverdoving.

Een ooglidsperder zal het oog open houden. Afhankelijk van de gekozen techniek wordt eerst een microscopisch flapje gemaakt (Femto Lasik) of de bovenste epitheelcellaag van het hoornvlies met een fijn borsteltje verwijderd (PRK). Nadien wordt de patiënt onder de Excimer laser geplaatst en wordt deze afgesteld zodat de laserstraal perfect gecentreerd kan worden. De patiënt wordt gevraagd om naar het fixatielichtje te kijken. Als er een flapje werd gemaakt, wordt deze losgemaakt en omgeklapt. De eigenlijke behandeling met de Excimer laser duurt maximaal enkele minuten. Via de camera’s van het eyetracking systeem zal bij de minste oogbeweging de laserstraal worden bijgestuurd. Nadien wordt het flapje opnieuw op zijn plaats gebracht waarna het zich snel vasthecht. Bij PRK wordt op het einde een speciale contactlens op  het hoornvlies geplaatst om het herstel van de epitheelcellaag te bevorderen (deze wordt na enkele dagen door de chirurg verwijderd).
Een standaard nabehandeling gedurende enkele weken met antibiotische en cortisone oogdruppels en kunsttranen is noodzakelijk.

Wrijven in de ogen is gedurende de eerste weken na de ingreep uiteraard verboden. Om die reden wordt ook gevraagd om de eerste week te slapen met een oogschelp.

Sporten, het dragen van make up,  zwemmen of sauna zijn verboden gedurende minstens 3 weken na de ingreep.

Het hervatten van de beroepsactiviteiten is meestal mogelijk na 2-3 dagen. Afhankelijk van de type ingreep die werd uitgevoerd,  de snelheid van genezing en de werkomgeving kan dit soms iets langer zijn.

Nacontroles worden gepland om de genezing op te volgen en, in het zeldzame geval van een complicatie, tijdig in te grijpen.
Flapcomplicaties

De Femto laser technologie maakt het mogelijk om uiterst precies en enkel door middel van laser een microscopisch dun flapje te maken.

Door wrijving ter hoogte van de flap kunnen zelden fijne plooitjes ontstaan die het zicht en de contrastgevoeligheid aantasten, zodat de flap moet losgemaakt en opnieuw gepositioneerd worden. Om deze reden is het zeer belangrijk om de eerste weken na de behandeling niet in de ogen te wrijven en om de eerste week na de behandeling s ’nachts een oogschelp te dragen.

Een inflammatoire reactie onder de flap kan tijdelijk het zicht verminderen maar herstelt met het  gebruik van cortisone druppels.

Bij epitheelcelingroei zullen de cellen van de epitheelcellaag onder de flap groeien. Indien nodig zal de flap worden losgemaakt en de cellen worden verwijderd. Met het gebruik van de Femto laser is deze complicatie uiterst zeldzaam geworden.

Infecties

Door het werken in een steriele operatiezaal en het gebruik van antibiotische oogdruppels is het risico op infecties zeer klein. Om dezelfde reden is in de eerste weken na de ingreep het gebruik van make up en sporten verboden. In het geval dat er toch een infectie optreedt is deze meestal snel te genezen.

Droge ogen

Door de behandeling zal onvermijdelijk schade optreden ter hoogte van de zenuwbanen die de natuurlijke bevochtiging van het hoornvlies regelen. Gelukkig herstelt zich dit snel, maar de eerste weken na de laser behandeling is het gebruik van kunsttranen noodzakelijk.

Over- of ondercorrectie

Een over- of ondercorrectie is tegenwoordig uiterst zeldzaam en slechts in specifieke omstandigheden storend. In dergelijke gevallen zal een lichte brilcorrectie mogelijks nodig zijn. Bij een grote restafwijking zal (kosteloos) een bijbehandeling worden uitgevoerd.

Halo’s en verminderd nachtzicht

Voornamelijk bij patiënten met een hoge myopie en/of met grote pupillen is een verminderd nachtzicht of het optreden van halo’s (schitteringen rond de lichten) een zeldzame bijwerking. Met het gebruik van de huidige excimer laser met aangepaste software is dit risico drastisch verminderd.
 
Is iedereen kandidaat voor een laseroperatie?

Jammer genoeg niet. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn :
  • Minstens 18 jaar oud zijn en gedurende minstens één jaar een stabiele refractie hebben
  • Een bijziendheid van minder dan -8 dioptrie, een verziendheid van minder dan +3.5 dioptrie en een astigmatisme van minder dan 5 dioptrie hebben. Mogelijks kunnen deze afwijkingen wél behandeld worden met een refractieve lensimplantatie (ICL) of lensextractie.
  • Geen oogziekten hebben : afwijkingen van het hoornvlies of het netvlies,  glaucoom of een voorgeschiedenis van infecties kunnen een tegenindicatie vormen voor een laseroperatie. Om deze reden is een grondig vooronderzoek zo belangrijk.
  • Algemene aandoeningen zoals rheuma of diabetes kunnen de genezing beïnvloeden. Om die reden wordt er steeds navraag gedaan naar uw algemene gezondheidstoestand en/of medicatiegebruik.
  • Niet zwanger zijn of borstvoeding geven : dit kan een invloed hebben op de sterkte van de ogen. Ook is het gebruik van antibiotische oogdruppels na de ingreep mogelijks schadelijk.
  • Geen lui oog hebben : een refractieve ingreep kan een lui oog niet beter laten zien dan wat het ziet met de beste bril of contactlens.
Vervangt een laser operatie ook de leesbril?

Neen. Patiënten boven de 40 jaar zullen na de laser behandeling ook een leesbril nodig hebben, maar behouden wel hun vertezicht zonder bril. Een refractieve lensextractie met gebruik van een multifokale lensimplant kan hiervoor wel een alternatief zijn.

Is er tussenkomst van de mutualiteit of hospitalisatieverzekering?

Sommige mutualiteiten en hospitalisatieverzekeringen voorzien een vaste tussenkomst voor refractieve chirurgie. Informeer u best op voorhand om hierover zekerheid te hebben.