+32 (0)3 658 80 87 | info@oogartsenpraktijkschoten.be Afspraak maken

lensvervangende chirurgie

Bij lensvervangende chirurgie wordt een kunstlens ingeplant ter vervanging van de eigen lens.

Met refractieve lensvervangende chirurgie kan zowel myopie, hypermetropie, astigmatisme als presbyopie worden behandeld.

Het wordt vooral toegepast bij personen boven de 45 jaar, wanneer refractieve laser chirurgie tegenaangewezen is of wanneer zowel het zicht voor ver als kortbij moet verbeterd worden.

Hoe werkt lensvervangende chirurgie?

Bij lens vervangende chirurgie (ook wel refractieve lensexchange of clear lens exchange genoemd) wordt de eigen lens vervangen door een kunstlens. Deze chirurgie is identiek aan de cataractchirurgie met dat verschil dat er (nog) geen cataract of lenstroebeling aanwezig is en er dus een heldere lens in plaats van een vertroebelde cataractlens wordt verwijderd.

Deze chirurgie wordt meestal uitgevoerd bij mensen boven de 45 jaar met een matige tot gevorderde bijziendheid of verziendheid, al dan niet in combinatie met astigmatisme, die meestal ook een leessterkte nodig hebben.

Zoals bij de cataractchirurgie wordt de natuurlijke lens vervangen door een kunstlens waarbij men de keuze heeft tussen monofokale, torische en multifokale kunstlenzen. De keuze van de kunstlens is afhankelijk van de graad van de brilonafhankelijkheid die men wenst te verkrijgen : een optimaal vertezicht met een monofokale lens of ook een verbeterd intermediair en kortbij zicht met een multifokale lens.
Een aantal onderzoeken, zoals biometrie, speculaire microscopie, topografie en funduscopie, worden uitgevoerd om te controleren of er geen afwijkingen zijn die een mogelijke contra-indicatie zijn voor de ingreep en om de sterkte te berekenen van de kunstlens die zal worden gebruikt.  De keuze van het type kunstlens dat zal worden gebruikt, wordt vooraf grondig besproken om zo een optimale brilonafhankelijkheid én patiënttevredenheid te hebben.

De ingreep wordt ambulant uitgevoerd onder druppelanesthesie. Wie dit wenst kan ook kiezen voor een lichte sedatie of een kortwerkende volledige narcose. De procedure is volledig gelijk aan een cataractoperatie en duurt meestal niet langer dan 15 minuten. Bij voorkeur worden de beide ogen met één week tussentijd geopereerd.

Het zicht herstelt spectaculair snel na een refractieve lensexchange, meestal binnen de 24 uur. Gedurende de eerste 4 weken na de ingreep wordt een combinatie van antibiotische en cortisone druppels gegeven om het oog goed te laten genezen en te beschermen tegen infecties. De eerste week na de ingreep is het aangeraden om 's nachts een beschermende oogschelp te dragen. Sporten, het dragen van make up of zware fysieke inspanningen zijn verboden gedurende de eerste weken na de ingreep. Enkele controles worden gepland om zeker te zijn dat het oog goed herstelt.

Een lichte over- of ondercorrectie zijn met de huidige precieze metingen en technieken zeldzaam, en slechts zelden zal bijkomende chirurgie noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het gekozen type van kunstlens zal (soms) nog een bril moeten worden gedragen.

Om het oog tegen infecties te beschermen worden antibiotische oogdruppels gegeven en is het verboden de eerste weken na de ingreep te sporten, make up te dragen of zware fysieke inspanningen te doen.

Bij patiënten met hoge bijziendheid is er een licht verhoogd risico op netvliesscheurtjes of een netvliesloslating. Een grondig vooronderzoek moet dit risico drastisch verminderen.

Een tijdelijke verhoging van de oogdruk wordt meestal succesvol behandeld met oogdruppels.

Een vochtophoping ter hoogte van het netvlies (maculair oedeem) is een zeldzame bijwerking die meestal enkele weken na de ingreep optreedt en het zicht tijdelijk vermindert. Dit maculair oedeem klaart meestal spontaan of met de hulp van medicatie op zodat het zicht zich herstelt.

Zoals na een cataractoperatie kan het lenskapsel waarin zich de kunstlens bevind na enkele jaren troebel worden. Dit noemt men nastaar en wordt ambulant door middel van een pijnloze laserbehandeling behandeld.

Zoals bij elk type van oogchirurgie worden patiënten aangeraden om bij de minste twijfel, en zeker in geval van een rood, pijnlijk oog of verminderd zicht, met ons contact op te nemen of naar de spoeddienst van het Middelheim ziekenhuis te gaan.