+32 (0)3 658 80 87 | info@oogartsenpraktijkschoten.be Afspraak maken

Cataractchirurgie

Cataractoperaties, waarbij de troebele ooglens wordt vervangen door een kunstlens, zijn vandaag de dag één van de meest uitgevoerde ingrepen ter wereld.

De constante evolutie van de technologie en de kunstlenzen die hierbij wordt gebruikt maakt het mogelijk om uiterst precieze resultaten te geven.

Om cataractoperaties zo gestandaardiseerd en dus zo veilig mogelijk te laten verlopen wordt er gewerkt met speciaal daartoe ontwikkelde standaardprocedures. Deze standaardprocedures worden constant aan de praktijk afgetoetst en zo nodig bijgestuurd.

Het preoperatief onderzoek

Tijdens de cataractoperatie wordt de troebele ooglens vervangen door een kunstlens. Om voor elke patiënt de optimale sterkte van deze kunstlens te bepalen, wordt een uiterst precieze lensmeting uitgevoerd door middel van optische biometrie. Ook wordt een endotheelceltelling uitgevoerd. Deze meting van de binnenste cellaag van de cornea dient om Fuchs dystrofie uit te sluiten, die het postoperatief resultaat kan beïnvloeden.

Het preoperatief onderzoek dient ook om te bepalen of het oog verder goed gezond is. Als er behalve cataract ook andere oogaandoeningen zijn zoals bijvoorbeeld glaucoom of maculadegeneratie, kan dat invloed hebben op het resultaat van de operatie.

Een informatiebrochure en een instructieblad met alle nodige praktische informatie zal u worden meegegeven alsook een brief die voorafgaand aan de operatie door de huisarts moet worden ingevuld. Indien de ingreep onder sedatie of algemene narcose gebeurt, worden de nodige preoperatieve onderzoeken (ECG, bloedname) gepland.

Keuze van de implantlens

Bij de behandeling van cataract  wordt de  troebele ooglens vervangen door een nieuwe heldere kunstlens. Er zijn meerdere soorten kunstlenzen. De oogarts  bespreekt  samen met u wat de mogelijkheden zijn en welke kunstlens het beste bij uw wensen past.
Een monofokale lens is de meest gebruikte implantlens en geeft een optimale focus op één welbepaalde afstand. Om deze reden geven monofokale lenzen de beste beeldkwaliteit en het minste nevenwerkingen.

Bij gebruik van een monofokale lens met een optimale focus voor ver is nog een bril nodig voor het zicht kortbij.

Mensen die bijziende zijn (en dus steeds hebben kunnen lezen zonder leesbril) verkiezen vaak een monofokale kunstlens met focus kortbij. Deze mensen hebben dan nog een vertebril nodig maar behouden het leeszicht zonder bril.

Bij monovisie krijgt één oog een monofokale lens voor ver en het andere oog een monofokale lens voor dichtbij. Monovision kan zo ook een belangrijke mate van brilonafhankelijkheid geven.

Een torische kunstlens wordt gebruikt wanneer er een cylinderafwijking (of astigmatisme) is, met andere woorden wanneer de cornea niet perfect bolvormig is maar eerder ovaalvormig.

Het preoperatief onderzoek, en meer bepaald de keratometrie en topografie, zal bepalen of en hoeveel astigmatisme u heeft en of een torische kunstlens voor u geschikt kan zijn om een optimaal zicht te bekomen.

Een torische lens bestaat zowel in een monofokale als in een multifokale versie.

Om het astigmatisme maximaal te neutraliseren en zo een optimaal resultaat te bekomen, moet de torische implantlens in het oog op de correcte as worden geplaatst. Speciaal ontworpen software helpt ons hierbij door deze as doorheen de operatiemicroscoop op het oog te projecteren. 

Multifokale kunstlenzen worden ingeplant bij patiënten die ver én kortbij goed willen zien zonder behulp van een bril. Door het speciale optisch design van deze lens wordt het licht dusdanig gefocust dat zowel beelden veraf als kortbij kunnen gezien worden zonder hulp van een bril.

Door hun specifieke design hebben deze kunstlenzen mogelijks bijwerkingen zoals contrastverlies overdag en halo’s of schitteringen rond de lichten in het donker. Deze bijwerkingen kunnen beperkt tot storend zijn en komen voor bij ongeveer 15 tot 20% van de patiënten met een multifokale kunstlens. Meestal treedt na enige tijd gewenning op voor deze bijwerkingen. Soms kan voor bepaalde taken toch nog een bril noodzakelijk blijken.

Een variant op de multifokale lens is de EDOF lens. EDOF staat voor “Extended Depth Of Focus”, wat betekent dat deze kunstlenzen een verhoogd dieptezicht geven. Hierdoor wordt behalve het vertezicht ook het intermediair zicht (zoals voor gsm, computer, dashbord,…) verbeterd. Een leesbril blijft meestal noodzakelijk voor het zicht kortbij.

Door hun design hebben deze kunstlenzen veel minder risico op de bijwerkingen, zoals het contrastverlies en de halo’s, die multifokale kunstlenzen kunnen geven.

Soms wordt gebruik gemaakt van een combinatie van een EDOF lens in het dominante oog en een multifokale lens in het niet-dominante oog als oplossing voor een optimale brilonafhankelijkheid met minimaal risico op bijwerkingen. 

Zowel de klassieke multifokale lens als de EDOF lens worden door vele verzekeringsmaatschappijen niet aanvaard voor terugbetaling binnen de aanvullende ziekteverzekering. Het is dan ook aangeraden dat u zich op voorhand hierover informeert.
Meestal is er daags na de ingreep al een duidelijke verbetering van het zicht, waardoor de normale dagelijkse activiteiten kunnen hervat worden.
Om het oog goed te laten herstellen en te beschermen tegen infecties zal er gedurende 4 weken antibiotische en anti-inflammatoire oogdruppels worden gegeven. Een druppelschema wordt u meegegeven waar duidelijk opstaat welke druppels u wanneer moet druppelen.

Afhankelijk van het gekozen type lensimplant zal er nog een bril nodig zijn. Vaak wordt er een tijdelijke bril aangeraden. Na 4 weken kan, voor wie dit wenst, een definitieve bril worden aangepast.

Zware fysieke inspanningen, zwemmen of het dragen van make up is afgeraden gedurende minstens 3 weken na de ingreep. 

Hoe kan ik best oogdruppels indoen?
 • Was uw handen 
 • Doe het dopje van de flacon en hou de flacon vast als een pen
 • Buig uw hoofd achterover en kijk naar boven
 • Trek met uw wijsvinger het onderste ooglid naar beneden
 • Laat één druppel in het onderste ooglidzakje vallen (Zorg dat de flacon het oog niet raakt)
 • Sluit nu zachtjes het oog
 • Duw 2 minuten op de neusrug aan de binnenste ooghoek (Zo vermijdt u dat de druppel naar de keelholte afloopt)
Cataract chirurgie is vandaag de dag een zeer veilige ingreep geworden. Desalniettemin kunnen er zich, zowel tijdens als na de ingreep, complicaties voordoen, waarvan de meeste spontaan verdwijnen en andere bijkomende medische behandeling of chirurgie kunnen vereisen.
Mogelijke complicaties en bijwerkingen zijn:
 • inflammatie 
 • infectie, zowel uitwendig als inwendig
 • droge ogen
 • verhoogde oogdruk
 • lichtgevoeligheid
 • flitsen
 • dislocatie van de implantlens
 • nastaar

Nastaar

Nastaar is het vertroebelen van het lenskapsel waarin zich de kunstlens bevindt. Het doet zich voor bij ongeveer 20% van de patiënten die een cataract ingreep hebben ondergaan, meestal 2 à 3 jaar na de ingreep. Het doet zich meer bij de jongere patiënten en in geval van bijziendheid. Door de constante verbetering van de technologie en het materiaal van lensimplanten daalt de incidentie van nastaar elk jaar.

Symptomen van nastaar variëren van een licht verlies in contrast tot een manifest wazig zicht.

Nastaar is eenvoudig te behandelen met een Yag laser capsulotomie. Bij deze ambulante behandeling wordt door middel van laserstralen een kleine opening gemaakt in het centrale deel van het lenskapsel. Deze behandeling is pijnloos en geeft enkel een matige verblinding van het behandelde oog gedurende ongever één uur. Mogelijke maar uiterst zeldzame complicaties van een Yag laser capsulotomie zijn een tijdelijke drukverhoging, maculair oedeem en een scheurtje of loslating van het netvlies.

Nastaar is een éénmalig fenomeen en kan zich na een behandeling niet opnieuw ontwikkelen.