+32 (0)3 658 80 87 | info@oogartsenpraktijkschoten.be Afspraak maken

Corneatransplantatie

Wanneer het zicht blijvend  belemmerd wordt door een vervorming of vertroebeling van de cornea, is een corneatransplantatie de enige overblijvende optie om het zicht opnieuw te verbeteren.

De donorcornea’s die voor een dergelijke transplantatie worden gebruikt zijn afkomstig van de weefselbank en moeten voldoen aan talrijke en zeer strenge criteria en kwaliteitstesten. Mede hierdoor is de beschikbaarheid van de donorcornea’s  en de wachttijd voor de ingreep sterk wisselvallig.

Soorten corneatransplantatie

Er bestaan tegenwoordig verschillende types van corneatransplantatie welke een beter resultaat geven afhankelijk van de locatie van de vervorming of vertroebeling van de cornea. Wanneer de volledige dikte van de cornea vervangen moet worden, zal een volledige corneatransplantatie of penetrerende keratoplastie aangewezen zijn. Bij een lamellaire corneatransplantatie wordt enkel het voorste of achterste deel van de cornea getransplanteerd. Bij een achterste lamellaire corneatransplantatie (DSAEK of DMEK) is het de bedoeling het endotheel te vervangen die het vocht uit de rest van de cornea wegpompt om deze helder te houden. Bij DMEK wordt enkel het endotheel en Descemet membraan vervangen, bij DSAEK wordt ook een dunne laag van het stroma getransplanteerd.

De resultaten van een corneatransplantatie zijn wel afhankelijk van de gezondheid van  het netvlies en de oogzenuw. Wanneer deze niet voldoet, kan een transplantatie mogelijks geen meerwaarde betekenen en  zal de ingreep ook worden afgeraden. Indien nodig kan in dezelfde of in een latere operatietijd ook de cataract worden verwijderd.

Volledige corneatransplantatie

Wanneer de volledige dikte van de cornea te sterk vervormd, verdund of verlittekend is, zoals na een trauma, een ernstige infectie (keratitis) of een vergevorderde keratoconus, zal een volledige corneatransplantatie aangewezen zijn. Bij een volledige corneatransplantatie  wordt een schijf met de volledige dikte van het hoornvlies verwijderd en vervangen door een identieke schijf van een donor hoornvlies. De donorcornea wordt vastgehecht met afzonderlijke hechtingen die na 6 maanden opnieuw kunnen worden verwijderd. De ingreep wordt meestal uitgevoerd onder algemene anesthesie en met een korte opname

Lamellaire corneatransplantatie

Wanneer enkel de diepere lagen van de cornea zijn aangetast zoals bij een Fuchs dystrofie is een achterste lamellaire corneatransplantatie aangeraden. Na het inbrengen van de transplant in het oog zal een luchtbel deze op zijn plaats houden. Het is dan ook heel belangrijk om de eerste uren na de ingreep op de rug te liggen zodat de luchtbel de transplant op zijn plaats houdt. De ingreep zelf wordt meestal ambulant uitgevoerd en duurt ongeveer 1.5 tot 2 uur. In overleg met de patiënt zal beslist worden of de ingreep onder lokale of algemene anesthesie wordt uitgevoerd.
Na de ingreep wordt het oog afgedekt met een verband en oogschelp en wordt gestart met de nabehandeling. Antibiotische druppels beschermen het geopereerde oog tegen infectie en cortisone druppels tegen afstoting. De behandeling met cortisone druppels zal traag worden afgebouwd over 6 maanden tot 1 jaar en mogelijks dient een levenslange onderhoudsbehandeling te worden gegeven. Regelmatige controles zijn dan ook vereist voor een goede opvolging.

Zware fysiek inspanningen, (water)sport en sauna zijn verboden tijdens de eerste maand. De normale dagelijkse activiteiten en (beeldscherm)werk kunnen meestal snel worden hervat.De snelheid waarmee het zicht zich hersteld kan schommelen tussen enkele weken en meerdere maanden en is onder andere afhankelijk van het type transplantatie. Zo snel als mogelijk zal, zo nodig, de sterkte van de bril of contactlenzen worden aangepast. Dit zal, opnieuw afhankelijk van het type transplantatie, meestal mogelijk zijn na 2 tot 6 maanden.