+32 (0)3 658 80 87 | info@oogartsenpraktijkschoten.be Afspraak maken

Chirurgische retina

Naast de aandoeningen van het netvlies die worden behandeld met laser of intravitreale injecties zijn er ook aandoeningen ter hoogte van het glasvocht en het netvlies die een chirurgische aanpak vereisen om het zicht te herstellen.

In het Middelheim ziekenhuis werken we samen met een team van retina specialisten die hiervoor een bijzondere kwalificatie hebben.

Hieronder geven we een overzicht van enkele van de meest voorkomende afwijkingen ter hoogte van het glasvocht en het netvlies. Voor meer informatie over netvliesaandoeningen kan u ook terecht op de website Antwerp Retina.

glasvochttroebelingen en glasvochtloslating

Het glasvocht of vitreum is de gel die, achter de lens, het grootste deel van de oogbol opvult. Het is opgebouwd uit water en collageenvezels en van nature transparant. Wanneer in deze gel troebelingen ontstaan, kunnen deze verschillende vormen aannemen die meebewegen met het oog en vooral opvallen tegen een lichte achtergrond (zoals een heldere hemel, een witte muur of het scherm van de pc). Dit noemt men glasvochttroebelingen, floaters of “mouches volantes”. Deze troebelingen zijn van nature onschuldig en zullen mettertijd van vorm veranderen en kleiner worden. Ook treedt er gewenning op waardoor onze hersenen de troebelingen “wegfilteren”. Indien de glasvochttroebelingen echter een blijvende hinder geven is het mogelijk deze operatief te verwijderen door middel van een vitrectomie.

Glasvochttroebelingen ontstaan meestal spontaan als onderdeel van het natuurlijk ouderdomsproces. Ze kunnen echter ook een symptoom zijn van een achterste glasvochtloslating (wanneer het glasvocht zijn natuurlijke verkleving met het netvlies verliest), een netvliesscheur of een netvliesloslating. Dit gaat dan meestal, maar niet altijd, gepaard met lichtflitsen. In dat geval is een snelle diagnose noodzakelijk om zo nodig de juiste behandeling te kunnen toedienen (laseren van het scheurtje of chirurgisch herstel van een netvliesloslating).

Patiënten met plotse en talrijke glasvochttroebelingen, en zeker in combinatie met lichtflitsen of een schaduw in het gezichtsveld, worden aangeraden om dringend een oogonderzoek te ondergaan.

netvliesscheur en netvliesloslating

Het netvlies of de retina is de binnenbekleding aan de achterzijde van het oog en bevat de lichtgevoelige cellen of fotoreceptoren. Het centrale deel van het netvlies of de macula bevat de hoogste concentratie fotoreceptoren en bepaalt zo het centrale zicht. Spontaan of als gevolg van een trauma of een achterste glasvochtloslating (waarbij het glasvocht zijn natuurlijke verkleving met het netvlies verliest) kan er een gaatje of een scheur in het netvlies ontstaan. Wanneer er doorheen dit gaatje of scheur vocht achter het netvlies komt, zal het netvlies beginnen loskomen en spreekt men van een netvliesloslating. Een netvliesscheur veroorzaakt meestal lichtflitsen. Een netvliesloslating begint meestal aan de periferie en veroorzaakt zo een schaduw of gordijn in het perifeer zicht dat geleidelijk toeneemt. Wanneer ook de macula betrokken geraakt in de loslating, valt ook het centrale zicht weg. Een tijdige diagnose is belangrijk om dit laatste te voorkomen. Een scheur wordt behandeld door middel van laser, een netvliesloslating wordt chirurgisch hersteld.

Patiënten met plotse en talrijke glasvochttroebelingen, en zeker in combinatie met lichtflitsen of een schaduw in het gezichtsveld, worden aangeraden om dringend een oogonderzoek te ondergaan.

epiretinaal membraan

Een epiretinaal membraan is een fijn laagje bindweefsel dat zich vormt ter hoogte van de macula. Dit is het centrale deel van het netvlies dat instaat voor het centrale zicht en zo de gezichtsscherpte bepaalt. Wanneer een epiretinaal membraan plooitjes doet ontstaan ter hoogte van de macula zal dit leiden tot een verminderd zicht en beeldvervorming (waarbij men  rechte lijnen gebogen ziet). Samen met de vitreoretinaal chirurg zal bepaald worden wanneer het de ideale moment is om door middel van een vitrectomie dit membraan chirurgisch te verwijderen. Belangrijk hierbij is om niet té lang te wachten met de ingreep omdat dit een vertragend effect heeft op het herstel en het eindresultaat negatief beïnvloedt.